Игри

Информация за страница Върбица

Върбица е град, разположен в Североизточна България. На юг от него се намира Върбишкия проход, който се свързва с победите на хан Аспарух над византийците. Той се споменава от 679 г. с името Веригава. И докато този факт вероятно е малко известен, то всички със сигурност са чували за прочутата битка край прохода между войските на хан Крум и византийския император Никифор І Геник, провела се на 26 юли 811 година. Тогава византийците претърпяват едно от най-тежките поражения в своята история, а Крум прави от черепа на Никифор чаша, от която пие наздравица за победата. В религиозно отношение жителите на града са християни и мюсюлмани, а околните села са с компактно турско и българо – мохамеданско население. Има и цигански общности, изповядващи както християнството, така също и исляма. Сред редовно провежданите събития в града са ежегодният есенен панаир, който  датира от турско време и се е организирал около сарая на Гераите – виден турски род. На това място са се събирали огромен брой търговци, които излагали своята стока. Впоследствие панаирът сменя месторазположението си на няколко пъти, но не губи традициите си от едно време. Те включват провеждането на конни състезания, борбите с атрактивни награди и други. Част от организацията е Хайван пазар – той е специализиран за търговия на добитък като коне, магарета и други домашни животни, датиращ още от времето на възникването на панаира. Той е временно спрян до 80-те години през време на управлението на БКП. Всяка събота във Върбица се организира пазар на терена на панаира, а в съседство се намира този за животни.

                Провежда се ежегодно от 15 до 20 септември, като съвсем естествено представлява един вид атракция както за местните жители, така и за тези от други градове, дошли да го посетят и разгледат продуктите. На територията на лесничейството се намира един защитен природен обект – резерватът Момин град с площ от 6.6 хка. За запазване и документиране на историческата действителност огромен принос има етнографът Йордан Йорданов със своите публикации „Върбица”. По отношение на традиционната кухня в града, с предимство е балканджийската. Много интересно съчетание на западноевропейска и българска традиция има в кухнята на старите върбишки семейства, която обаче е почти забравена. Това се дължи на обстоятелството, че повечето от въпросните семейства са изселени от сегашния град. Въпреки това са запазени много традиционни гозби, които са характерни за повечето градове в подбалкана. Типична гозба от Върбица е например боб с пъстърма. Най-известният човек, който е роден и е работил в града, е Петър Груев. Той е роден през 1852 г., учи в Дивдядово и Шумен и впоследствие учителства в Петокладенци, Никополско. Когато става учител в Преслав, го ухапва бясно куче и той умира в мъки едва на 38 години. Общонационалният му принос е в областта на музиката. През 1867 г. той пръв в България съставя училищни песни, макар и с църковни ноти. Те обаче напомнят чужди мелодии и не могат да се класифицират като начало на национална музикална традиция. По-важното е, че възрожденецът от Върбица написва първият български учебник по нотно пеене и солфеж, който е отпечатан през 1873 г.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker